Търговски отдел

IBC-Blog-Avatar-Girl-03

НАДЯ БРАНКОВА

Длъжност: Асистент търговски директор

E-mail: nbrankova@si-7.com

Телефони за контакт: +359884773140 ; +359882810713; +35998130

Внос и износ

IBC-Blog-Avatar-Girl-03

НАДЯ РОГАЧЕВА

Длъжност: Мениджър внос

E-mail: nrogacheva@si-7.com

Телефони за контакт: +359885010159 ; +359882810709; +35998125

IBC-Blog-Avatar-Girl-03

ЕВЕЛИН НЕНОВА

Длъжност: Асистент специалист износ

E-mail: e.nenova@si-7.com

Телефони за контакт: +359885844504 ; +359882810709; +35998126


Маркетинг отдел

12-512

ЗДРАВКО ПЕТРОВ

Длъжност: Графичен дизайнер

E-mail: z.petrov@si-7.com

Телефони за контакт: +359888701809 ; +359882810717; +35998134

Финанси

IBC-Blog-Avatar-Girl-03

ЗОЯ НЕМОВА

Длъжност: Финансов мениджър

E-mail: znemova@si-7.com

Телефони за контакт: +359888010202 ; +359882810743; +35998160

IBC-Blog-Avatar-Girl-03

ПЕТЯ АРАБАДЖИЕВА

Длъжност: Главен счетоводител

E-mail: p.arabadjieva@si-7.com

Телефони за контакт: +359884773136 ; +359882810725; +35998142

IBC-Blog-Avatar-Girl-03

ВИРЖИНИЯ ЛОБУТОВА

Длъжност: Фактуристка Кючови клиенти

E-mail: vlobutova@si-7.com

Телефони за контакт: +359887689922 ; +359882810709; +35998126